Akcja Charytatywna - Znicze dla Lwowa 2013

          Podaruj znicz 

Na Kresy – Lwów 

- Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich

we Lwowie

Zbiórka zniczy trwa do 15 października 2013 r.,

sala nr 210, p. Barbara Gorgoń

Włącz się i ty,

Nie bądź obojętny!

Cmentarz orlat lwowskich

do góry