Zajęcia szkolne

 

Nauczyciel realizujący

Rodzaj zajęć

Dla kogo realizowane są zajęcia

Termin godzina, sala

 Burzyk Magdalena

 Konsultacje dla uczniów (j.angielski)

 SP i gimnazjum

 Poniedziałek 14:30 – 15:15
 s.245

 Czernecka Anna

 Konsultacje dla uczniów
 (chemia, fizyka)

 Klasa IIIg

 Wtorek i czwartek
 7:10 – 7:55
 s.159

 Klasa IIg

 Środa 7:10 – 7:55
 s.159

 Klasa VII SP

 Poniedziałek 14:30-15:15
 (tylko parzyste poniedziałki)
 s.159

 Durczyńska Ilona

 Odyseja umysłu

 Drużyna z klas V-VI SP

 Środa i piątek  15:00 – 15:45
 s. 141

 Mega Misja

 Klasa III SP świetlica

 Środa

 Daszkiewicz Zofia

 Konsultacje dla uczniów (matematyka)

 Klasa VII SP

 Wtorek 14:30 – 15:15
 s. 146

 Dutkiewicz Ewa

 Konsultacje dla uczniów (biologia, przyroda)

 Klasy IV, VI, VII SP

 Środa 14:30 – 15:15
 s. 249

 Klub ekologiczny

 SP i gimnazjum

 Środa 14:30 – 15:15
 (pierwsza środa w miesiącu)

 Grzesiak Alina

 Konsultacje dla uczniów
 (biologia, edb)

 Klasa VII SP
 Klasa II – III gimnazjum

 Wtorek 14:30 – 15:15
 s. 250

 Kółko przyrodnicze

 Uczniowie SP

 Co druga środa 14:00 – 17:00
 Pałac Młodzieży

 Hadrian Małgorzata

 Zajęcia rozwijające, doskonalące umiejętności matematyczne

 Klasa Vc

 Piątek 13:40 – 14:25
 s.145

 Klasa VIb

 Wtorek 13:40 – 14:25
 s.238

 Hołota Urszula

 Konsultacje dla uczniów
 (język niemiecki)

 gimnazjum

 Poniedziałek 15:15 – 16:00
 s.154

 Repetytorium dla klas IIIg

 Poniedziałek 14:30 – 15:15
 s. 154

 Jakubiec Jarosław

 koszykówka

 Uczniowie gimnazjum

 Sobota 10:00 – 12:00
 sala gimnastyczna

 Jędrzejczyk Katarzyna

 Konsultacje dla uczniów
 (język polski)

 IVa, IVb SP

 Wtorek  14:30 – 15:15
 s.230

 Zajęcia rozwijające

 Klasy IV

 Wtorek 15:15 – 16:00
 s.230

 Juranek Grzegorz

 Kółko religijne

 Uczniowie SP

 Czwartek 15:15 – 16:00
 s. 239

 Spotkania przygotowujące do bierzmowania

 Klasy gimnazjalne

 Piątek 16:00
 przy Parafii

 Kamińska Izabela

 Konsultacje dla uczniów
 (język polski)

 Klasy II – IIIg

 Czwartek 15:00 – 16:00
 s.239

 Liburska-Łój Teresa

 Zajęcia doskonalące

   wtorek 8:00 - 8:45

 Konsultacje dla uczniów

   piątek 14:30 - 15:15

 Kaszub Beata

 Konsultacje dla uczniów
 (matematyka)

 Uczniowie SP

 Poniedziałek 7:05 – 7:50
 s. 233

 Kipińska Agata

 Konsultacje dla uczniów
 (matematyka)

 IIIAg, IIICg

 Środa 7:05 – 7:50
 s. 157

 Konsultacje dla uczniów uzdolnionych matematycznie

 Vd SP

 Czwartek 7:05 – 7:50
 s. 157

 Kołodziejska Beata

 Konsultacje dla uczniów
 (matematyka)

 IVe SP

 Poniedziałek 14:30 – 15:15
 s.233

Va,b

Wtorek 14:30 – 15:15
s. 233

 VIa

 Czwartek 14:30 – 15:15
 s.142

 Konieczna – Lubera Katarzyna

 Konsultacje dla uczniów
 (język angielski)

 Klasy VI – VII SP

 Czwartek 14:30 – 15:15
 s. 238

 Klasy gimnazjalne

 Czwartek 15:15 – 16:00
 s.238

 Kornecki Filip

 koszykówka

 Uczniowie gimnazjum

 Sobota 10:00 – 12:00
 sala gimnastyczna

 Kubica Joanna

 Konsultacje dla uczniów
 (język angielski) kl.IV-VI SP

 Klasy IV – VI SP

 Wtorek 15.30-16.15
 s. 232

Konsultacje dla uczniów kl.6a

 Klasy VI SP

Środa  13:40 – 14:25 

s. 232 

 Kupski Dariusz

 Konsultacje dla uczniów
 (fizyka)

 VIIa, b, c SP
 II Bg

 Wtorek 14:30 – 15:15
 s.158

 Konsultacje dla uczniów
 (edukacja regionalna)

 Uczniowie
  SP i gimnazjum

 Środa 14:30 – 15:15
 s.158

 Lajblich Małgorzata

 Konsultacje dla uczniów
 (język polski, historia)

 Klasy IV – VI SP

 Czwartek 14:30 – 15:15
 s.233

 Zajęcia rozwijające z języka polskiego

 Uczniowie SP

 Wtorek 7:05 – 7:50
 s.233

 Liburska – Łój Teresa

 Zajęcia doskonalące z matematyki

 Klasa IIIBg

 Wtorek 14:30 15:15
 s.244

 Łukowicz Liliana

 Konsultacje dla uczniów
 (język polski)

 Klasy VI - VII

 Środa 14:30 – 15:15
s.241

 Klasa IIIg

 Środa 15:15 – 16:00
s.241

 Łukowicz Michał

 Konsultacje dla uczniów
 (język polski)

 Uczniowie gimnazjum

 Czwartek 7:10 – 7:55
 s.236

 Kółko literacko – teatralne

 Uczniowie gimnazjum

 Poniedziałek 14:30 – 16:00
 s.236

 Melich–Czereczon Bogusława

 Kółko plastyczne

 Uczniowie SP

 Środa 13:40 – 14:25
 s.121

 Mnich Halina

 Niezbędnik rowerzysty

 Klasy IV SP

 Wtorek 14:30 – 15:15
 s. 152

 Poddańczyk Barbara

 Samorząd Uczniowski

 SP i gimnazjum

 Czwartek 14:30
 s.118

 Telewizja Szkolna

SP i gimnazjum

 według potrzeb

 Klub Turystyczny „TRAMP”

 SP i gimnazjum

 według planu pracy klubu

 Pustuła – Wójciak Halina

 Konsultacje dla uczniów
 (historia, WOS)

 Klasy VI – VII SP i II - IIIg

 Poniedziałek 13:30 – 14:15
 środa 14:30 – 15:15
 s.256

 Smolarczyk Anna

 Tenis stołowy

 Uczniowie SP

 Czwartek 12:40 – 13:25
 stoły tenisowe

 Tarajkowski Zbigniew

 Zespół wokalny "Bez Zapowiedzi"

 SP

 poniedziałek 14.30 - 15.30
 wtorek 14.30 - 15:30

 Klub Turystyczny „TRAMP”

 SP i gimnazjum  według planu pracy klubu

 Nagłośnienie imprez szkolnych

 gimnazjum  według potrzeb

 Spyra Alicja

 Konsultacje dla uczniów
 (geografia)

 Klasy VII SP i II - IIIg

 Poniedziałek 13:40 14:25
 s.248

 Stoszko Mirosława

 Konsultacje dla uczniów
 (matematyka)

 Klasy SP

 Piątek 7:10 – 7:50 (co dwa tygodnie)
 s.242

 Klasy II gimnazjum

 Piątek 7:10 – 7:50 (co dwa tygodnie)
 s.242

 Szczypiński Marcin

 siłownia

 Klasy gimnazjalne

 Poniedziałek 17:45 – 18:30
 siłownia

 Szyndler–Łukasik Beata

 Konsultacje dla uczniów
 (język polski)

 Vc, d SP

 Wtorek 14;30 – 15:15
 s.236

 VIIc, d SP

 Czwartek 15:15 – 16:00
 s.236

 Witańska Eliza

 Konsultacje dla uczniów
 (język angielski)

 Klasy IV - V

 Wtorek 13:40 – 14:25
 s.151

Projekt eTwinning

 

 Wtorek 14:30-15:15
 s.151

 Wójcik Liliana

 Konsultacje dla uczniów
 (język niemiecki)

 Klasy VII SP i gimnazjum

 Środa 7:10 – 7:55

 Wolny Agnieszka

 Konsultacje dla uczniów
 (język angielski, historia, WOS)

 Uczniowie SP

 Czwartek 13:40 – 14:25
 s.160

 Uczniowie gimnazjum

 Środa 13:40 – 14:25
 s. 160

 Zioła Teresa

 Konsultacje dla uczniów
 (Język angielski)

 Klasy IIIg

 Czwartek 14:30 – 15:15
 s.247

 Klasy VII SP i  gimnazjum

 Czwartek 15:15 – 16:00
 s.247

 

DODATKOWA OFERTA EDUKACYJNA  (klasy 1-3) 2017/2018  (1 półrocze)

Nauczyciel realizujący

Rodzaj zajęć, przedmiot

Dla kogo są realizowane zajęcia

Dzień tygodnia, sala, godzina

 ADAMCZYK  Żaneta

 Pomoc w nauce

3e

 środa godz.: 13.40
 Sala:    225

 Pomoc w nauce

3e

 czwartek godz.: 13.40
 Sala:    225

 Kółko plastyczne

3e

 środa godz.: 12.40
 Sala:    225

 BALWIERZ Kamila

 Zajęcia regionalne

Klasy 1 - 3

 poniedziałek godz.:  15.30
 Sala:  świetlica

 BARON  Justyna

 Pomoc w nauce

1c

 wtorek godz.: 11.35
 Sala:    228

 Pomoc w nauce

1c

 piątek godz.: 8.00
 Sala:    228

 BOLESTA Renata

 Pomoc w nauce

3b

 wtorek godz.: 12.40
 Sala:    221

 Zajęcia artystyczne wokalno-aktorskie

3b

 środa godz.: 12.40
 Sala:    221

 BORAL  Damian

 Kółko taneczne „Ligoniowe Wzgórza”

1d

 czwartek godz.: 11.35
 Sala:    139

 Pomoc w nauce

1d

 środa godz.: 11.35
 Sala:    220

 BRYL  Elżbieta

 Pomoc w nauce

3a

 wtorek godz.: 11.35
 Sala:    227

 Zajęcia recytatorskie - semantyka

3a

 wtorek godz.: 13.40
 Sala:    227

 BRZENCZEK  Halina

 Pomoc w nauce

3g

 wtorek godz.: 8.00
 Sala:    135

 Pomoc w nauce

3g

 środa godz.: 8.00
 Sala:    135

 KALA  Anita

 Pomoc w zadaniach domowych

Klasy 1- 3

 środa godz.: 11.00
 Sala: świetlica

 KOZDRACH  Iwona

 Pomoc w nauce

2b

 piątek godz.: 12.40
 Sala: 226

 Pomoc w nauce

2b

 czwartek godz.: 12.45
 Sala: 226

 MĄSIOR  Beata

 Pomoc w nauce

1b

 wtorek godz.: 07.50
 Sala:    222

 Pomoc w nauce

1b

 czwartek godz.: 11.35
 Sala:    222

 Zajęcia programistyczne

1b, 2b

 czwartek godz.: 14.30
 Sala:    214

 NOWAK  Dorota

 Pomoc w nauce

3c

 środa godz.: 08.00
 Sala:    219

 Kółko plastyczne

3c

 poniedziałek godz.: 08.00
 Sala:    219

 NOWAK–PILŚNIAK Małgorzata

 „Poczytajmy po angielsku”

3c, 3g

 środa godz.: 08.00
 Sala:    134

 PAWLETTA  Jadwiga

 Pomoc w nauce

3e

 poniedziałek godz.: 13.40
 Sala:    137

 Projekt „Młody Asyż”

SP, GIM

 pierwszy wtorek miesiąca
 Godz.: 14.30  Sala:    220

 PIELA  Aleksandra

 Pomoc w nauce

2a

 środa godz.: 14.30
 Sala:    218

 „Zabawy słowem”

2a

 piątek godz.: 13.00
 Sala:    218

 SZCZYGIEŁ  Beata

 Zajęcia artystyczne

Klasy 1- 3

 poniedziałek godz.: 11.35
 Sala:    223

 Samorząd Uczniowski

Klasy 1 - 3

 poniedziałek godz.: 12.30
 Sala:    223

 TOMZIK-STĘPIEŃ Anna

Pomoc w nauce

1a

 wtorek godz.: 08.00
 Sala:    229

 Zajęcia czytelnicze

1a

 piątek godz.: 11.25
 Sala:    229

 URBAŃSKA  Martyna

 Pomoc w nauce

3f

 piątek godz.: 08.00
 Sala:    224

 Koło teatralne

Klasy 1- 3

 poniedziałek godz.: 12.40
 Sala:    224

 WYROBEK–RAK  Katarzyna

 Zabawy ruchowe

Klasy 1- 3

 czwartek godz.: 15.00
 Sala: świetlica

 Ks. WIECZOREK  Józef

 Dzieci Maryi

SP, GIM

 sobota godz.: 9.00
 Sala: parafia

 

do góry