Harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2019/2020

MIESIĄC

ILOŚĆ DNI

WYSOKOŚĆ OPŁATY

UWAGI

TERMIN WPŁAT

WRZESIEŃ

2019

21 dni

2- 30 IX

21 dni x 3,00 = 63,00 zł

 

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 VIII 2019.

PAŹDZIERNIK

2019

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 IX 2019.

LISTOPAD

2019

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 X 2019.

GRUDZIEŃ

2019

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 XI 2019.

STYCZEŃ

2020

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 XII 2019.

LUTY

2020

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 I 2020.

MARZEC

2020

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 II 2020.

KWIECIEŃ

2020

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 III 2020.

MAJ

2020

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 IV 2020.

CZERWIEC

2020

     

Wpłaty należy dokonać do dnia

27 V 2020.

Koszt jednorazowego posiłku w stołówce szkolnej wynosi 3,00 zł.

Opłatę można wyliczyć przez pomnożenie ilości dni planowanej obecności dziecka w stołówce przez ww. kwotę 3,00 zł. Opłaty za posiłki można dokonać jedynie przelewem, na konto bankowe o numerze:

14 1020 2313 0000 3502 0573 2773

Wpłaty na rzecz Miasta Katowice są wolne od opłat. Prawidłowo opisana wpłata za obiady powinna zawierać: skróconą nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca jakiego dotyczy opłata:

Np. SP33, JAN KOWALSKI, OBIADY WRZESIEŃ

Brak wpłaty w obowiązującym terminie traktowany jest jako rezygnacja z dalszego korzystania z posiłków. W przypadku przeoczenia terminu wpłaty, a chęci korzystania ze szkolnej stołówki przez dziecko należy złożyć ponownie Deklarację korzystania ze stołówki szkolnej (załącznik) oraz przedstawić dowód wpłaty.

do góry