Ułatwienia dostępu

Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole odbyły się warsztaty sadzenia i pielęgnacji roślin, a także warsztaty Śląskiego Ogrodu Botanicznego „Jak założyć ekologiczny ogród przyszkolny”. Uczestnikami warsztatów byli uczniowie z klas 5a i 5c, którzy biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning „Learn and Act for the Environment”.

01

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06

W dniach 11-18 czerwca 2023 grupa uczniów z klasy dwujęzycznej wraz z nauczycielami – panią Magdaleną Burzyk i panią Elizą Witańską, uczestniczyła w mobilności grupowej Erasmus+ w Walencji, w Hiszpanii. Uczestnicy wzięli udział w lekcjach prowadzonych metodą CLIL w szkole partnerskiej, a także w wyjściach pozaszkolnych i wycieczkach.

Pobyt w Hiszpanii był dla uczniów wspaniałą okazją do doskonalenia znajomości języków obcych, do zaznajomienia się z hiszpańską kulturą, zwiedzania nieznanych dotąd miejsc, a także do nawiązania międzynarodowych przyjaźni.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

10 maja obchodziliśmy Dzień Hiszpański, w związku z naszą współpracą z dwoma szkołami hiszpańskimi - z Walencji oraz z Sant Llorenç d'Hortons, w ramach programu Erasmus+ oraz eTwinnning. Uczniowie mogli rozszerzyć swoją wiedzę na temat Hiszpanii, nauczyć się kilku hiszpańskich zwrotów grzecznościowych, wziąć udział w quizie, obejrzeć pokaz taneczny, a także spróbować różnego rodzaju tradycyjnych hiszpańskich wypieków.

11  IMG 20230510 WA0006

W dniach 6 -10 marca br. grupa naszych nauczycieli uczestniczyła w wizycie w szkole partnerskiej w Walencji, w Hiszpanii. Podczas pobytu nauczyciele mogli zapoznać się z organizacją pracy hiszpańskiej szkoły oraz wymieniać doświadczenia z kadrą zarządzającą oraz kadrą pedagogiczną. Ponadto nauczyciele wzięli udział w dwóch specjalnie zorganizowanych dla nich warsztatach metodycznych, dwóch wizytach w zaprzyjaźnionych ze szkołą placówkach, a przede wszystkim obserwowali lekcje różnych przedmiotów, prowadzone metodą CLIL. Doświadczenia zdobyte podczas tej mobilności ułatwią wdrażanie metody CLIL w codzienną pracę naszej szkoły.

e1 e2

W dniach 24-29 października 2022 sześcioosobowa grupa nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w kursach metodycznych w Europass Teacher Academy w Dublinie, finansowanych przez program Erasmus Plus. Kursy dotyczyły metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) oraz PBL (Project-Based Learning). Metoda CLIL polega na zintegrowaniu treści przedmiotowych z językiem obcym, natomiast PBL to nauczanie poprzez realizację projektów. Obie metody uczą pracy zespołowej, rozwijają komunikatywność i kreatywność ucznia. Nauczyciele uczestniczący w kursach zdobywali również wiedzę na temat kultury Irlandii podczas wyjść do muzeum, galerii sztuki oraz wycieczek krajoznawczych. Zajęcia odbywały się w grupach międzynarodowych, dzięki czemu nawiązane zostały kontakty z nauczycielami z różnych krajów europejskich (m.in. Francja i Włochy).

Zdobyta wiedza i nowe doświadczenia nauczycieli uczestniczących w wyjeździe przyczynią się do wzbogacenia różnorodności metod pracy szkoły.

er1   er2

REGULAMIN

REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„CLIL – NOWOCZESNA METODA W PRACY KREATYWNEGO NAUCZYCIELA” („CLIL – AN INNOVATIVE APPROACH IN A CREATIVE TEACHER’S WORK”)

REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

W RAMACH AKCJI:

KA 122-SCH – KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+

 • 1.POSTANOWIENIAOGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu „CLIL – nowoczesna metoda w pracy kreatywnego nauczyciela”.
 2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach pani Teresy Liburskiej-Łój oraz u nauczyciela - koordynatora projektu pani Magdaleny Burzyk.
„Czytaj więcej!”REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI W PROJEKCIE ERASMUS+

„CLIL – NOWOCZESNA METODA W PRACY KREATYWNEGO NAUCZYCIELA” („CLIL – AN INNOVATIVE APPROACH IN A CREATIVE TEACHER’S WORK”)

 REALIZOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

W RAMACH AKCJI:

KA 122-SCH – KRÓTKOTERMINOWE PROJEKTY NA RZECZ MOBILNOŚCI KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+

  e

 

Załączniki do regulaminu rekrutacji Erasmus

 

do góry