Ułatwienia dostępu

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

l.p.

Tytuł innowacji

Rodzaj

Adresaci innowacji

Termin realizacji

Nauczyciel realizujący

1.      

Let’s read in English – poczytajmy po angielsku

programowo - organizacyjna

Llasy 3 - 4

Cały rok 2023/2024

Małgorzata Nowak – Pilśniak
Joanna Kubica

2.      

W krainie bajek i baśni

metodyczno - organizacyjna

Klasy 1 - 8

Wrzesień 2023 – maj 2024

Beata Mąsior

3.      

Czytana przerwa

programowa

Klasy 1 – 3

Cały rok 2023/2024

Katarzyna Wyrobek – Rak, Justyna Stala - Dybus, wychowawcy świetlicy

4

Śląskie  graczki

programowa

Klasy 1 – 3

Cały rok 2023/2024

koordynator    Katarzyna Wyrobek-Rak, Karolina Kapias, Współpraca: wychowawcy świetlicy

5.      

W świecie informatyki

programowo - metodyczna

Klasy 4-6

Cały rok 2023/2024

Beata Mąsior

6.      

Tańczymy i improwizujemy.

programowa

Klasa 1d

Lata szkolne: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Damian Boral

7.  

Uczniowski Sklepik Szkolny „Urwis”

programowo-organizacyjna

Klasy 6-8

Cały rok 2023/2024

Teresa Liburska-Łój
Anna Sanecka
Barbara Poddańczyk
Klaudia Szadkowska-Sikora

8.  

Wirtualna szkoła – realne wyniki

organizacyjno-metodyczna

Klasy 1-8

i nauczyciele

25.03-2020 – do nadal

Teresa Liburska-Łój
Ilona Durczyńska
Zbigniew Tarajkowski

9.  

Świetlica na dzień dobry i do widzenia

programowo-organizacyjna

Klasy 0-3

Cały rok 2023/2024

Teresa Liburska-Łój
Karolina Kapias
Katarzyna Wyrobek-Rak
wychowawcy świetlicy

10.  

KONKURSY W CLASSROOM

programowo - metodyczna

Klasy 1-8

Rok szkolny 2023/2024

Beata Mąsior

11.  

Klucz do szkolnych lektur

programowo-metodyczna

Klasa 4d, 5b

Rok szkolny 2023/2024

Barbara Poddańczyk
Anna Tomzik - Stępień

12.  

Language and Culture

programowo - metodyczna

Klasa 7a

Rok szkolny 2023/2024

Magdalena Burzyk
Eliza Witańska

13.  

Samorządność w klasie

metodyczno - organizacyjna

Klasa 2a

Rok szkolny 2022/2023
2023/2024, 2024/2025

Aleksandra Piela

14.

Pierwsze koty za płoty-diagnoza rozwoju społeczno-emocjonalnego (projekt)

metodyczno - organizacyjna

Kl. 1

Rok szkolny
2023/2024

Bożena Lubina Małgorzata Izydorczyk

20.

Odpowiedzialność prawna nieletnich

metodyczno - organizacyjna

Kl. 6 - 8

Rok szkolny 2023/2024

Joanna Dawid

21.  

„Jestem aktywny na świeżym powietrzu, więc jestem sprawny i zdrowy”

metodyczno - organizacyjna

Klasy 1 - 3

Rok szkolny 2022/2023

2023/2024

2024/2025

Elżbieta Bryl

22.  

"Życie jest piękne - uzdrawiająca moc tworzenia"

programowa

Klasa 5d

Uczestnicy zajęć dodatkowych z plastyki

Rok szkolny 2021/2022

Kontynuacja w roku szkolnym 2023/24

Bogusława Melich - Czereczon

23.  

“Dobre maniery zawsze w cenie”

programowa

Klasy 1-3

Rok szkolny 2023/2024

Koordynator: Magda Rajtor, Agnieszka Ścierska, Katarzyna Wyrobek-Rak
wychowawcy świetlicy

24.  

„Znam drzewa w mojej okolicy”

metodyczno – organizacyjno - programowa

Klasy 5

Rok szkolny 2022/2023

Alina Grzesiak,
Justyna Rydzewska

25.

“Mądra sowa”

metodyczno- organizacyjna

Klasy 4

Rok szkolny 2022/23

Alina Grzesiak
Justyna Rydzewska

26.  

"Kultura języka na co dzień"

metodyczno - programowa

Klasa 5d, 8b, 7a, 7e

    Klasy: 4c,6d,8a,8e 

    Klasy 4-8

Rok szkolny 2021/2022
Rok szkolny 2022/2023
Rok szkolny 2023/2024

Liliana Łukowicz

27.  

"Poznajmy się!"

metodyczno - organizacyjna

Klasy 1 - 8

Rok szkolny 2023/2024

M. Izydorczyk,
B. Lubina,
U. Hołota, 
A. Sanecka

28.  

"Deutsch mit Englisch"

programowo - metodyczna

Klasa 7a i 8c

Rok szkolny 2023/2024

M. Pająk

29.  

Bajtle tu i tam.

metodyczno - programowa

Klasa 2a, 2b

Rok szkolny 2022/2023
2023/2024  2024/2025

Iwona Kozdrach,
Aleksandra Piela

30.

„Z liczydłem na start”

metodyczno - programowa

Oddział przedszkolny Zerówka,

klasa 1b

Rok szkolny 2023/2024

Honorata Noras, Karolina Kapias,
Teresa Liburska – Łój

31.

Kolorowa matematyka

Metodyczno - organizacyjna

Klasy IVa, Va, Vd, VIc, VIe

Rok szkolny 2023/2024

Beata Kołodziejska

32.

“Matematyka z językiem angielskim za pan brat”

metodyczno - programowa

Klasa 7a

Rok szkolny 2023/2024

Beata Kaszub

33.

“Z robotami i drukiem 3D w świecie lektur”

Metodyczno-programowa

Klasa 2A

Rok szkolny 2022/2023, 2023/2024

Martyna Urbańska-Szczęsna

34.

“Popkultura w naszym życiu”

Metodyczna

Klasy V-VIII

Rok szkolny 2023/2024

Liliana Łukowicz

35.

“Rozczytany uczeń SP33”

Metodyczno- programowa

Klasy 1-3

Rok szkolny 2023/2024 II semestr

Małgorzata Nowak-Pilśniak, Katarzyna Wyrobek-Rak

36.

“Explore the World in English”

Metodyczna

Kl. 5a, 5c

Rok szkolny 2023/2024

Eliza Witańska, Magdalena Burzyk

37.

„Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w chmurze”

Organizacyjna

Nauczyciele

Rok szkolny 2023/2024

Klaudia Szadkowska-Sikora

38.

CyberRewalidacja”

Programowo-metodyczno-organizacyjna

Uczniowie
z orzeczeniem

Rok szkolny 2023/2024

Klaudia Szadkowska-Sikora

39.

„Doradztwo zawodowe na odległość’’

Programowo-metodyczno-organizacyjna

Uczniowie kl. 7-8

Rok szkolny 2023/2024

Klaudia Szadkowska-Sikora

 

WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

l.p.

Tytuł innowacji

Rodzaj

Adresaci innowacji

Termin realizacji

Nauczyciel realizujący

1.      

Let’s read in English – poczytajmy

po angielsku

programowo - organizacyjna

klasy 3 - 4

cały rok 2022/2023

Małgorzata Nowak – Pilśniak

Joanna Kubica

2.      

W krainie bajek i baśni

metodyczno - organizacyjna

klasy 1 - 3

wrzesień 2022 – maj 2023

Beata Mąsior

3.      

Czytana przerwa

programowa

klasy 1 – 3

cały rok 2022/2023

Katarzyna Wyrobek – Rak, Justyna Stala - Dybus

4

Śląskie  graczki

programowa

klasy 1 – 3

cały rok 2022/2023

koordynator    Katarzyna Wyrobek-Rak, Agnieszka Ścierska, Agnieszka Kopeć,               Anita Kala,              Anna Nowak

5.      

W świecie informatyki

programowo - metodyczna

klasa 3b

cały rok 2022/2023

Beata Mąsior

6.      

Tańczymy i improwizujemy.

programowa

klasa 1d

lata szkolne: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Damian Boral

7.  

Uczniowski Sklepik Szkolny „Urwis”

programowo-organizacyjna

klasy 6-8

cały rok 2022/2023

Teresa Liburska-Łój

Izabela Kamińska

Klaudia Szdakowska-Sikora

8.  

Wirtualna szkoła – realne wyniki

organizacyjno-metodyczna

klasy 1-8

i nauczyciele

25.03-2020 – do nadal

Teresa Liburska-Łój

Ilona Durczyńska

Zbigniew Tarajkowski

9.  

Świetlica na dzień dobry i do widzenia

programowo-organizacyjna

klasy 0-3

cały rok 2022/2023

Teresa Liburska-Łój

Katarzyna Wyrobek-Rak

wychowawcy świetlicy

10.  

WCZESNOSZKOLNI W CLASSROOM - 3b

programowo - metodyczna

klasa 3

rok szkolny 2022/2023

Beata Mąsior

11.  

Klucz do szkolnych lektur

programowo-metodyczna

klasa 5b, 5c

rok szkolny 2020/2021

Barbara Poddańczyk

Anna Tomzik - Stępień

12.  

Language and Culture

programowo - metodyczna

klasa 8e

rok szkolny 2022/2023

Magdalena Burzyk

Eliza Witańska

13.  

Samorządność w klasie

metodyczno - organizacyjna

klasa 3a

cykl trzyletni

Aleksandra Piela

14.  

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjny ZKK – zdalnie ćwiczyć też się da

metodyczno – organizacyjna

(na wypadek nauki zdalnej)

klasy 1-8

rok szkolny 2022/2023

Bożena Lubina

15.  

„Razem” – zajęcia wychowawczo - edukacyjne

metodyczno – organizacyjna

(na wypadek nauki zdalnej)

klasy 4 - 8

rok szkolny 2022/2023

Małgorzata Izydorczyk

Bożena Lubina

16.  

„Chcę umieć więcej” - ZKK

metodyczno – organizacyjna

(na wypadek nauki zdalnej)

klasy 1 - 8

rok szkolny 2022/2023

Małgorzata Izydorczyk

17.  

„Wspieram – nie przeszkadzam” – zajęcia rewalidacyjne

metodyczno - organizacyjna

klasa 4 - 8

rok szkolny 2022/2023

Małgorzata Izydorczyk

18.  

„Jestem aktywny na świeżym powietrzu, więc jestem sprawny i zdrowy”

metodyczno - organizacyjna

klasy 1 - 3

rok szkolny 2022/2023

                   2023/2024

                   2024/2025

Elżbieta Bryl

19.  

"W zgodzie ze sobą”

metodyczno - organizacyjna

klasy 7 – 8

rok szkolny 2022/2023

Bożena Lubina, Małgorzata Izydorczyk

20.  

„Wizualna matematyka - Mat-notka.”

metodyczna

klasa 8d, 8f

rok szkolny 2022/2023

Paulina Worsztynowicz

21.  

„Znam drzewa w mojej okolicy”

metodyczno – organizacyjno - programowa

klasy 5

rok szkolny 2022/2023

Alina Grzesiak,

Justyna Rydzewska

22.

“Mądra sowa”

metodyczno- organizacyjna

klasy 4

rok szkolny 2022/23

Alina Grzesiak

Justyna Rydzewska

23.  

"Kultura języka na co dzień"

metodyczno - programowa

klasa 5d, 8b, 7a, 7e

    klasy: 4c,6d,8a,8e 

rok szkolny 2021/2022

rok szkolny 2022/2023

Liliana Łukowicz

24.  

"Poznajmy się!"

metodyczno - organizacyjna

klasy 1 - 8

rok szkolny 2022/2023

M. Izydorczyk,

B. Lubina,

U. Hołota, 

A. Sanecka

25.  

"Deutsch mit Englisch"

programowo - metodyczna

klasa 7 e, 8d, 8f

rok szkolny 2022/2023

U. Hołota,

M. Pająk

26.

Bajtle tu i tam.

metodyczno - programowa

Klasa 3a, 3b

rok szkolny 2022/2023

Iwona Kozdrach,

Aleksandra Piela

27.

„Z liczydłem na start”

metodyczno - programowa

Oddział przedszkolny Zerówka

rok szkolny 2022/2023

Honorata Noras, Karolina Kapias,

Teresa Liburska – Łój

28.

LogiMania

Metodyczno - organizacyjna

Klasy IV - VI

rok szkolny 2022/203

Beata Kołodziejska

29.

“Liczby w geografii”

Metodyczno - programowa

Klasy VIII

rok szkolny 2022/2023

Alicja Spyra

30.

“Matematyka z językiem angielskim za pan brat”

metodyczno - programowa

klasa 6a

rok szkolny 2022/2023

Beata Kaszub

31.

“Z robotami i drukiem 3D w świecie lektur”

Metodyczno-programowa

klasa 2A

rok szkolny 2022/2023, 2023/2024

Martyna Urbańska-Szczęsna

32.

„Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w chmurze”

organizacyjna

nauczyciele

rok szkolny 2022/2023

Klaudia Szadkowska-Sikora

33.

„CyberRewalidacja”

Programowo-metodyczno-organizacyjna

uczniowie
z orzeczeniem

rok szkolny 2022/2023

Klaudia Szadkowska-Sikora

34.

„Doradztwo zawodowe na odległość’’

Programowo-metodyczno-organizacyjna

uczniowie kl. 7-8

rok szkolny 2022/2023

Klaudia Szadkowska-Sikora

 

 

  WYKAZ INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH
REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 IM. STANISŁAWA LIGONIA W KATOWICACH

l.p.

Tytuł innowacji

Rodzaj

Adresaci innowacji

Termin realizacji

Nauczyciel realizujący

1.       

I ty możesz zostać bohaterem

programowo – organizacyjno - metodyczna

klasy 1 - 7

maj – czerwiec 2021

Alina Grzesiak

2.       

Let’s read in English – poczytajmy
po angielsku

programowo - organizacyjna

klasy 3 - 4

cały rok 2020/2021

Małgorzata Nowak – Pilśniak
Joanna Kubica

3.       

W krainie bajek i baśni

metodyczno - organizacyjna

klasy 1 - 3

wrzesień 2021 – maj 20222

Beata Mąsior

4.       

Czytana przerwa

programowa

klasy 1 – 3

cały rok 2021/2022

Katarzyna Wyrobek – Rak, Justyna Stala - Dybus

5.       

Ślonskie graczki

programowa

oddział przedszkolny, klasy 1 – 3

cały rok 2021/2022

Anna Supińska, Honorata Noras, Agnieszka Ścierska, Katarzyna Wyrobek – Rak, Karolina Kapias

6.       

Europa od kuchni

programowo – organizacyjno - metodyczna

klasy 1 – 3

1.10.2020 – 31.05.2022

Anna Supińska,

Katarzyna wyrobek - Rak

7.       

Śpiewam z radością

programowo – organizacyjno - metodyczna

klasy 4 – 8

Rok szkolny 2021/2022

Justyna Rydzewska

8.       

W świecie informatyki

programowo - metodyczna

klasa 2b

cały rok 2021/2022

Beata Mąsior

9.       

Tańczymy i improwizujemy.

programowa

klasa 1d

lata szkolne: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Damian Boral

10.   

Czas dobroci dla ucha! Otwórz drzwi ciszy…

programowo – organizacyjno - metodyczna

klasy 1 – 8

cały rok 2021/2022

Alina Grzesiak

Beata Szyndler - Łukasik

11.   

,,Filmy, które każdy uczeń zobaczyć powinien"

metodyczna

Klasy 6 – 8

cały rok 2021/2022

Beata Szyndler - Łukasik

12.   

Uczniowski Sklepik Szkolny „Urwis”

programowo-organizacyjna

klasy 6-8

cały rok 2021/2022

Teresa Liburska-Łój

Izabela Kamińska

Klaudia Szdakowska-Sikora

13.   

Wirtualna szkoła – realne wyniki

organizacyjno-metodyczna

klasy 1-8
i nauczyciele

25.03-2020 – do nadal

Teresa Liburska-Łój

Ilona Durczyńska

Zbigniew Tarajkowski

14.   

Świetlica na dzień dobry i do widzenia

programowo-organizacyjna

klasy 0-3

cały rok 2021/2022

Teresa Liburska-Łój

Katarzyna Wyrobek-Rak

Karolina Kapias

15.   

WCZESNOSZKOLNI W CLASSROOM - 2b

programowo - metodyczna

klasa 2

rok szkolny 2021/2022

Beata Mąsior

16.   

Klucz do szkolnych lektur

programowo-metodyczna

klasa 5b, 5c

rok szkolny 2020/2021

Barbara Poddańczyk

Anna Tomzik - Stępień

17.   

Language and culture

programowo - metodyczna

klasa 7d, 7f

rok szkolny 2021/2022

Magdalena Burzyk

Eliza Witańska

18.   

Samorządność w klasie

metodyczno - organizacyjna

klasa 3a

cykl trzyletni

Aleksandra Piela

19.   

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjny ZKK – zdalnie ćwiczyć też się da

metodyczno – organizacyjna

(na wypadek nauki zdalnej)

klasy 1-8

rok szkolny 2021/2022

Bożena Lubina

20.   

Zdalne spotkania

metodyczno - organizacyjna

kasy 1 - 4

rok szkolny 2021/2022

Bożena Lubina

Anna Sanecka

21.   

 

„Razem” – zajęcia wychowawczo - edukacyjne

metodyczno – organizacyjna

(na wypadek nauki zdalnej)

klasy 5 - 8

rok szkolny 2021/2022

Małgorzata Izydorczyk

Bożena Lubina

22.   

„Chcę umieć więcej” - ZKK

metodyczno – organizacyjna

(na wypadek nauki zdalnej)

klasy 1 - 8

rok szkolny 2021/2022

Małgorzata Izydorczyk

23.   

„Wspieram – nie przeszkadzam” – zajęcia rewalidacyjne

metodyczno - organizacyjna

klasa 1 - 8

rok szkolny 2021/2022

Małgorzata Izydorczyk

24.   

„Jestem aktywny na świeżym powietrzu, więc jestem sprawny i zdrowy”

metodyczno - organizacyjna

klasy 1 - 3

rok szkolny 2021/2022

Elżbieta Bryl

25.   

,,Czytam z klasą – lekturki             
spod chmurki”

programowo- metodyczna    

klasa 2            

rok szkolny 2021/2022

Anna Supińska

26.   

"kryZYSK - poznając siebie - pokonuję trudności"

metodyczno - organizacyjna

klasy 6 – 8

rok szkolny 2021/2022

Bożena Lubina, Małgorzata Izydorczyk

27.   

"Życie jest piękne - uzdrawiająca moc tworzenia"

programowa

klasa 5d 

rok szkolny 2021/2022

Bogusława Melich - Czereczon

28.   

„Wizualna matematyka - Mat-notka.”

metodyczna

klasa 8d, 8f

rok szkolny 2021/2022

Paulina Worsztynowicz

29.   

"Woda i człowiek"

metodyczno – organizacyjno - programowa

klasy 4 – 8

rok szkolny 2021/2022

Alina Grzesiak,

Justyna Rydzewska,

Alicja Spyra

30.   

„Znam drzewa w mojej okolicy”

metodyczno – organizacyjno - programowa

klasy 5

rok szkolny 2021/2022

Alina Grzesiak,

Justyna Rydzewska

31.   

"Kultura języka na co dzień"

metodyczno - programowa

klasa 5d, 8b, 7a, 7e

rok szkolny 2021/2022

Liliana Łukowicz

32.   

"Poznajmy się!"

metodyczno - organizacyjna

klasy 1 - 8

rok szkolny 2021/2022

M. Izydorczyk,

B. Lubina,

U. Hołota,  

A. Sanecka

33.   

"Deutsch mit Englisch"

programowo - metodyczna

klasa 7 e, 8d, 8f

rok szkolny 2021/2022

U. Hołota,

K. Kurek,

M. Pająk

34.   

„Czas dobroci dla ucha”

programowo – organizacyjno - metodyczna

klasy 4 – 8

rok szkolny 2021/2022

Beata Szyndler  - Łukasik

35.   

Tobie „mała Ojczyzno”

programowa

klasa 4e

rok szkolny 2021/2022

Halina Pustuła -  Wójciak,

Andrzej Sikora

36.   

„Bajtle tu i tam”

metodyczno – programowo- organizacyjna

klasa 3a, 3b

rok szkolny 2021/2022

Iwona Kozdrach,

Aleksandra Piela

37.   

„Z liczydłem na start”

metodyczno - programowa

zerówka, klasa 1c

rok szkolny 2021/2022

Teresa Liburska – Łój,

Honorata Noras,

Karolina Kapias

 

 

 Wykaz innowacji pedagogicznych 
realizowanych w roku szkolnym 2020/2021 
w Szkole Podstawowej Nr 33 Im. Stanisława Ligonia W Katowicach

  
 Lp. Tytuł innowacji  Rodzaj   Adresaci innowacji Termin realizacji  Nauczyciel realizujący 
 1.  I ty możesz zostać bohaterem  programowo – organizacyjno - metodyczna  klasy 1 - 7  maj – czerwiec 2021  Alina Grzesiak
 2.  Let’s read in English – poczytajmy po angielsku  programowo - organizacyjna  klasy 3  cały rok 2020/2021  Małgorzata Nowak – Pilśniak Joanna Kubica
 3.  W krainie bajek i baśni  metodyczno - organizacyjna  klasy 1 - 3  wrzesień 2020 – maj 2021  Beata Mąsior
 4.  Jak zapanować nad „Panią/Panem Złością”  programowo - organizacyjna  Klasy 3  Rok szkolny 2020/2021  Żaneta Adamczyk, Anna Sanecka, Teresa Liburska – Łój
 5.

Laboratorium społecznego uczenia się z elementami Treningu Umiejętności Społecznej

 programowo - organizacyjna  klasy 2 – 3  1.10.2020 – 31.05.2021  Anna Sanecka, Klaudia Szadkowska - Sikora, Teresa Liburska – Łój
 6.  Czytana przerwa  programowa  klasy 1 – 3  cały rok 2020/2021  Katarzyna Wyrobek – Rak, Justyna Stala - Dybus
 7.  Z robotami w świecie lektur  metodyczna  klasa 2a  1.10.2019 – 31.05.2021  Martyna Urbańska
 8.  Ślonskie graczki  programowa  oddział przedszkolny, klasy 1 – 3  cały rok 2020/2021  Anna Supińska, Honorata Noras, Agnieszka Ścierska, Katarzyna Wyrobek – Rak, Karolina Kapias
 9.  Europa od kuchni  programowo – organizacyjno - metodyczna  klasy 1 – 3  1.10.2020 – 31.05.2021  Anna Supińska, Katarzyna wyrobek - Rak
 10.  Śpiewam z radością  programowo – organizacyjno - metodyczna  klasy 4 – 8  Rok szkolny 2020/2021  Justyna Rydzewska
 11.  W świecie informatyki  programowo - metodyczna  klasa 1b  cały rok 2020/2021  Beata Mąsior
 12.  Klasowy skarbiec pasji i zainteresowań.  metodyczna  klasa 1d  rok szkolny 2020/2021  Damian Boral
 13.  Tańczymy i improwizujemy.  programowa  klasa 1d  lata szkolne: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023  Damian Boral
 14.  Dobry start z literkami.  metodyczna  klasa 1d  Rok szkolny 2020/2021  Damian Boral
 15.  Szach i mat – edukacja poprzez szachy  programowa  klasy 1 – 3  1.10.2020 – 1.05.2021  Justyna Stala – Dybus
 16.  Aktywnie, językowo, śmiesznie  programowa  oddział przedszkolny, klasy 1 – 3  cały rok 2020/2021  Anna Supińska, Honorata Noras, Katarzyna Wyrobek – Rak, Karolina Kapias
 17.  Czas dobroci dla ucha! Otwórz drzwi ciszy…  programowo – organizacyjno - metodyczna  klasy 1 – 8  cały rok 2020/2021  Alina Grzesiak, Beata Szyndler - Łukasik
 18.  Appside Down  metodyczna  klasy 4 - 8  październik 2020 – czerwiec 2021  Eliza Witańska
 19.  Uczniowski Sklepik Szkolny „Urwis”  programowo-organizacyjna  klasy 6-8  cały rok 2020/2021  Teresa Liburska-Łój, Izabela Kamińska, Klaudia Szdakowska-Sikora
 20.  Wirtualna szkoła – realne wyniki  organizacyjno-metodyczna  klasy 1-8 i nauczyciele  25.03-2020 – 25.06.2021  Teresa Liburska-Łój, Ilona Durczyńska, Zbigniew Tarajkowski
 21.  Świetlica na dzień dobry i do widzenia  programowo-organizacyjna  klasy 0-3  cały rok 2020/2021  Teresa Liburska-Łój, Katarzyna Wyrobek-Rak, Karolina Kapias
 22.  Wczesnoszkolni w Classroom - 1b  programowo - metodyczna  klasa 1  rok szkolny 2020/2021  Beata Mąsior
 23.  Klucz do szkolnych lektur  programowo-metodyczna  klasa 4b, 4c  rok szkolny 2020/2021

Barbara Poddańczyk, Anna Tomzik - Stępień

 24.  Language and Culture  programowo - metodyczna  klasa 7d, 7f  rok szkolny 2020/2021  Magdalena Burzyk, Eliza Witańska
 25.  Samorządność w klasie  metodyczno - organizacyjna  klasa 2a  cykl trzyletni  Aleksandra Piela
 26.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjny ZKK – zdalnie ćwiczyć też się da  metodyczno - organizacyjna  klasy 1-8  rok szkolny 2020/2021  Bożena Lubina
 27.  Zdalne spotkania  metodyczno - organizacyjna  kasy 1 - 4  rok szkolny 2020/2021  Bożena Lubina, Anna Sanecka
 28.  Rozumiem siebie – rozumiem innych  metodyczno - organizacyjna kasy 5 - 6 klasy 7 - 8  rok szkolny 2020/2021  Małgorzata Izydorczyk, Bożena Lubina
 29.  „Razem” – zajęcia wychowawczo - edukacyjne  metodyczno - organizacyjna  klasy 5 - 8  rok szkolny 2020/2021  Małgorzata Izydorczyk, Bożena Lubina
 30.  „Chcę umieć więcej” - ZKK  metodyczno - organizacyjna  klasy 1 - 8  rok szkolny 2020/2021  Małgorzata Izydorczyk
 31.  „Wspieram – nie przeszkadzam” – zajęcia rewalidacyjne  metodyczno - organizacyjna  Klasa 1 - 8  rok szkolny 2020/2021  Małgorzata Izydorczyk
 32.  „Jestem aktywny na świeżym powietrzu, więc jestem sprawny i zdrowy”  metodyczno - organizacyjna  klasy 1 - 3  rok szkolny 2020/2021  Elżbieta Bryl
 33.  ,,Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”  programowo- metodyczna  klasa 1  Cały rok  Anna Supińska
Innowacje pedagogiczne - Rok Szkolny 2019/2020
 
do góry