Ułatwienia dostępu

23. 05. 30

Wyniki szkolnego konkursu z okazji światowego dnia książki

klasy 1-3

1 miejsce Julia Lulewicz 2d

2 miejsce Kornelia Kliszcz 2a

3 miejsce Emilia Szebiela 2a

wyróżnienie

Amelia Cybulska

klasy 4-8

1 miejsce

I. Jakubie  kl. 4c

K.  Kabala kl. 5

M. Stasiak kl. 8

Uroczyste wręczenie Dyplomów i nagród nastąpi 1.06 2023r. w czasie pokazu w auli szkolnej.

 

23. 04. 28

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 1

 

 

 

Zapraszamy

 

Cele konkursu:

 1. Zachęcanie uczniów do czytania i czerpania wiedzy z książek.
 2. Popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji.
 3. Popularyzacja wykorzystania TIK przez uczniów do promowania swojej wiedzy.
 4. Rozwijanie umiejętności plastycznych.
 5. Budzenie wrażliwości estetycznej.
 6. Doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy.

Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie 1-3, tworzą lapbooka, w którym pokażą zalety płynące z czytania książek.

Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej, tworzą prezentację multimedialną o korzyściach związanych z czytaniem książek.

Organizatorzy konkursu:

Martyna Urbańska-Szczęsna, Katarzyna Wyrobek-Rak

Warunki konkursu: 

1.Każdy z uczestników konkursu ma za zadanie samodzielnie wykonać i opracować lapbooka / prezentację multimedialną o korzyściach płynących z czytania książek..

 1. Lapbook;powinien zawierać - wiadomości, cytaty, rysunki, argumenty i ciekawostki na temat zalet czytania. Praca powinna być wykonana z trwałych materiałów, różnymi technikami i metodami w formie pisemnej oraz rysunkowej z zachowaniem konstrukcji lapbooka. Nie dopuszcza się prac wykonanych z materiałów sypkich.

 Praca powinna być wykonana z papieru o wymiarach A3 lub A2 i zawierać minimum 6 kieszeni, schowków itp.

 1. Lapbook, czyli książka na kolanach jest rodzajem teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Informacje te jednak nie są gromadzone jak wycinki z gazet. Taka teczka pełni raczej funkcję interaktywnej przestrzeni na rysunki, opowiadania, wykresy, słówka, terminy, zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach.

Prezentacja multimedialna (min. 5 slajdów max. 10) powinien być wykonany samodzielnie przez ucznia powinna być stworzona w aplikacji google-prezentacje i dołączona w classroom kod zajęć: qaxf4hg

Powinna zawierać argumenty, przykłady, animacje, dane o korzyściach płynących z czytania książek.

 1. Każdy z uczniów może złożyć na konkurs jedną pracę.
 2. Praca wykonana w grupach nie będzie oceniana.
 3. Praca powinna zostać podpisana na odwrocie/slajd tytułowy danymi osobowymi: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 4. Prace złożone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

Termin składania prac:

Prace należy dostarczyć świetlicy szkolnej do 12 maja 2023 roku.

Ocena prac i nagrody:

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu.
 2. Podczas oceny Komisja będzie zwracała uwagę na: samodzielność wykonania i wkład pracy, oryginalność, pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, stylistyczną, ortograficzną , interpunkcyjną, zgodność z tematem i estetykę.
 3. Za wyróżnione prace Komisja przyzna nagrody.
 4. O wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
 5. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i wystawą prac uczestników konkursu w terminie wyznaczonym przez Organizatora.

 

 

23. 03. 09

Tydzień Bajek Polskich - piątek "Zaczarowany ołówek".

Zapoznanie z bohaterami bajki. Pdsumowanie tygodnia bajek. Mianowanie dzieci na znawców bajek. Rozmowa nt. całego tygodnia przygód z bohaterami bajek.

Wszystkim uczniom, dzieciom z młodszej grupy przedszkolnej, nauczycielom oraz wychowawcom świetlicy dziękuję za intensywną pracę.

ołówek1ołówek2ołówek23

23. 03. 09

W dniu dzisiejszym uczniowe oraz dzieci z przedszkola gr. młodsza- zapoznali się z bohaterm bajki "Pomysłowy Dobromir". Wysłuchano piosenki "Wynalazki. Przeprowadzono zabawy: rytmiczny sms, czego brakuje?; pogadankę nt. Jak było wcześniej, dzieci wypowiadały się nt. jak ludzie żyli w dawnych czasach.  Społeczność uczniowska i przedszkolna na zajęciach porannych w świetlicy wykonała gimnastykę mózgu wg. P.Dennisona: sowa, ruchy naprzemienne.

pppppppczwar1czw3czw44czw5

23. 03. 09

Przedstawienie głównej postaci dzisiejszego dnia. Rozmowa na temat znajomości przez dzieci Misia Uszatka.

Rozmowa na temat tego : „Czym były dobranocki?”. Kiedy się pojawiały, o jakiej porze i ile trwały.

Projekcja odcinka. Rozmowa na temat tego, jak należy się zachowywać podczas korzystania z atrakcji w Wesołym Miasteczku. Zabawa twórcza: „Wesołe miasteczko z naszych zabawek”. Zabawa ruchowa „Karuzela”. I wiele innych zabaw:)

sr2sr4sr5

23. 03. 07

We wtorek uczniowie klas 1-3 pod opieką wychowawców świetlicy, P. Beaty Szczygieł, Anny Nowak oraz dzieci oddziału przedszkolnego pod opieką p. Anny Jendryki zapoznały się z bohaterami bajki "Bolek i Lolek. Przeprowadzono rozmowę nt. znajomości przez dzieci postaci. 

Omówienie kalendarza pod kątem "Imienin", wyszukiwanie swojego święta. Przeprowadzono pogadankę co dziecia jest potrzebne do zabawy. Sałatka owocowa- zabawa ruchowa. Gry podwórkowe: klasy, skakanki. Praca plastyczna kwiaty.bolekbollollolkob

23. 03. 06

 

Tydzień Bajek Polskich- projekt

poniedziałek 6.03.2023r. "Reksio"

Uczniowie oraz najmłodsze dzieci oddziału przedszkolnego zapoznali się z bohaterem filmów i bajek "Reksiem". Wraz z wychowawcami świetlicy, nauczycielami Anną Jendryką, Beatą Szczygieł, Anną Nowak obejrzeli odcinek bajki "Reksio terapeuta"; przeprowadzono pogadankę nt. emocji, tolerancji wobec ludzi niepełnosprawnych. Dzieci poprzez udział w zabawie mogli doświadczyć, jak trudne jest poruszanie bez wzroku. Wykonane zostały budy dla Reksia, sylewtki Reksia. Wychowawcy świetlicy przygotowali gazetkę w postaci kliszy, na której umieszane będą prace z bohaterami polskich bajek z całego tygodnia.

budareksio czytankabuda1reksioreksio1reksio2reksio3reksio4reksio5reksio60breksio

23. 03. 05

Nasza świetlica bierze udział w projekcie Tydzień polskich bajek.

Plakat informacyjny 1 pages to jpg 0001

23. 02. 15

kartka ur

23. 02. 09

Zapraszamy uczniów klas 1-3 SP do udziału w wyzwaniu czytelniczym.

Chętne osoby zapraszam do świetlicy w celu zgłoszenia udziału u Pani Katarzyny Wyrobek-Rak. Odbiór biletów.

"Czytuny"- wyzwanie polegające na codziennym czytaniu dowolnej książki przez 15 min.

Wykonanie zadania poświadcza rodzic/opiekun podpisem na bilecie. Podpisany bilet uczeń wymienia na karty z bohaterem Czytuny. Do zebrania kolekcja 3 serii.

koordynatorzy Katarzyna Wyrobek-Rak, Justyna Stala-Dybus, Małgorzta Nowak-Pilśniak

 

45

23. 02. 06

Hu hu ha nasza zima zła:)

v13v14v12v11v10v9v8v7v6v5v4v3v2v1

do góry